20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ

އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ފީފާއަށް ހުށައަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު

  • މެޑަމް ފާތުންގެ އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހުރި މައްސަލަ ފީފާއަށް
  • ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާ ނުލާނެ
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު -- ފޮޓޯ: މިއުނާ ހަސަން

ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅުން ހުރި ދަބަސްތަކެއް އެފްއޭއެމް އިން ނެރުނު މައްސަލަ އާއި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގި މައްސަލަ އާއި މިނޫން ވެސް އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ފީފާއަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއެއްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގިކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ދޮގުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޙާބާ ދިމާކޮށް އެފްއޭއެމްގައި ހިންގި މެޑަމް ފާތުންގެ އޮފީހަކީ ތާރޑް ޕާޓީ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގި ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމް އަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއް އެފްއޭއެމް އަށް ބެލެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ތާރޑް ޕާޓީއެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް އެ އިދާރާ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ތިންވަނަ ފަރާތެކޭ ކިޔާފަ އެތަނުގަ ހަމަ ބަޑި ގުދަނެއް ހަދަންވީތޯ؟ އެފްއޭއެމް އިން ދިން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެތާނގަ ދެން ބަޑި ގުދަނެއް ވެސް ހަދަންވީ، އެތާނގާ މިސާލަކަށް ޑްރަގް ވިއްކާތަނެއް ވެސް ހަދަންވީތޯ؟ ތިން ވަނަ ފަރާތެކޭ ތިމަންނަމެންގެ ޒިންމާއެއް ނެތޭ. ނޫން. ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ދިދަ ޖަހާފަ، ފުޓުބޯޅައޭ ކިޔާފަ، ފީފާ އާއި އެފިލިއޭޓްވެފަ، ފީފާ ސްޓެޓިއުޓްސްގަ ނޯވެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ދައްކާ ކޮން މާއްދާއެއްގަތޯ އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އޮފިސް ހެދެނީ،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ބަދުނާމުކޮށް، އެފްއޭއެމް އިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން އެއީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ކްލްބްތަކަށް ސަރުކާރުން ކަންކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވާހަކާގައި ވިދާޅުވީ، ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ކުރިން ދީފައިވާ ފައިސާ ހަރަދު ވެފައިވާ ގޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލިފައި ނެތް ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި ކްލަބްތަކަށް ދެމުން އައި އެހީ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް