23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު

އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށައިފި

  • ކޮންމެ 500 ރުފިޔާއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ
  • މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 16މެއިގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އެސްޓީއޯ ރަމަޝާން ބާޒާރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައި ދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ހުރި އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކުން ވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާކުރަމުން އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ އައިމިނަތު ޝުރުފާ ވިދާޅުވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމްތަކެއް ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މުދާ ބައްލަވައިގަތުމުން ވަގުތުން އިނާމް ލިބުމާއި، އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި ތިން ފަރާތެއް ހޮވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝުރުފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެއްވަނަ ފަރާތްކަށް 80،000 (އަށްޑިހަ ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް، ދެވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް 40،000 (ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް، އަދި ތިން ވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް 20،000 (ވިހި ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ހިޓާޗީގެ ޕްރޮޑަކްޓް އަދި މަކިޓާގެ ޕްރޮޑަކްޓް ބައްލަވައިގަތުމުން ވަގުތުން ލިބޭ އިނާމްތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޝުރުފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ 500 ރުފިޔާއަކަށް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން 30 އިންސައްތައާ ހަމަ އަށް ވެސް ޑިސްކައުންޓް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ހިޓާޗީ ރެޖްރޭޓަރ އަދި ދޮންނަ މެޝިން އަދި ހިޓާޗީ އެއަރ ކަންޑިޝަންއާއި އެކު ފްރީ އިންސްޓޮލޭޝަން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޝުރުފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 10 މާރޗްއިން ފެށިގެން 16 މެއިގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް