19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އިރާން

އިރާނުގެ ހުޅަނގުން ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނިއްޖެ

  • އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


އިރާނުގެ ދިދައިގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ތެޔު އުފައްދާ ޕްލެޓް ފޯމެއްގެ ބައެއް -- ގޫގުލް

އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ލޮރެސްތާނުން، ތެލުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޝޭލް ނަމަކަށް ކިޔާ ތެލުގެ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ ކަމަަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ފެނުނު ކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ، އިރާނުުގެ ދައުލަތުން ހިންގާ ތެޔޮ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނެޝެނަަލް އިރާނިއަން އޮއިލް ކޮމްޕެނީ (އެންއައިއޯސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓާ ފޯ އެކްޕްލޮރޭޝަން، ބަހްމާން ސުލެއިމާނީއެވެ. އިރާނުން އެތައް ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނުނުކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިރާނުގެ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީންނެވެ. ސުލެއިމާނީއާ ހަވާލާދީ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ "ޝޭލް އޮއިލް" ވަޅުތައް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ދިރާސާއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އެ ދިރާސާތައް ނިމޭނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ކަމަށް ސުލައިމާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު އިރާނުގައި މިހާރު ހުރި ކަމަށް ޔަގީންވާ ތެލުގެ ރިޒާވުގައި 160 ބިލިއަން ބެރަލްސް އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް