26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިރާން

އިރާނުގެ ހުޅަނގުން ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނިއްޖެ

  • އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އިރާނުގެ ދިދައިގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ތެޔު އުފައްދާ ޕްލެޓް ފޯމެއްގެ ބައެއް -- ގޫގުލް

އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ލޮރެސްތާނުން، ތެލުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޝޭލް ނަމަކަށް ކިޔާ ތެލުގެ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ ކަމަަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ފެނުނު ކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ، އިރާނުުގެ ދައުލަތުން ހިންގާ ތެޔޮ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނެޝެނަަލް އިރާނިއަން އޮއިލް ކޮމްޕެނީ (އެންއައިއޯސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓާ ފޯ އެކްޕްލޮރޭޝަން، ބަހްމާން ސުލެއިމާނީއެވެ. އިރާނުން އެތައް ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނުނުކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިރާނުގެ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީންނެވެ. ސުލެއިމާނީއާ ހަވާލާދީ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ "ޝޭލް އޮއިލް" ވަޅުތައް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ދިރާސާއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އެ ދިރާސާތައް ނިމޭނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ކަމަށް ސުލައިމާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު އިރާނުގައި މިހާރު ހުރި ކަމަށް ޔަގީންވާ ތެލުގެ ރިޒާވުގައި 160 ބިލިއަން ބެރަލްސް އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް