23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ސައުދީ އަރަބިއާ

ސައުދީ އަރަބިއާއިން ރަތް ކަނޑުން ބޮޑު ގޭސް ރިޒަރވްއެއް ހޯދައިފި

  • އެ ރިޒަރވުން ގޭސް ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ސައުދީ އަރަމްކޯ އިން ކުރަމުންދާނެ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 10 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 17:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ރަތްކަނޑު -- އާކައިވް

ޤުދުރަތީ ގޭސް ހޯދުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރަތްކަނޑުން ބޮޑު ގޭސް ރިޒަރވެއް ފެނިފައިވާކަން އެ ޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރަތްކަނޑުން ގޭސް ރިޒަރވެއް ފެނިފައިވާކަން އިޢުލާނުކުރައްވައި، ސައުދީގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ ޚާލިދު އަލް ފާލިޙު ވިދާޅުވީ، ފެނިފައިވާ ގޭސް ރިޒަރވްތަކުގެ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް ފަހު، އެ ރިޒަރވުން ގޭސް ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ސައުދީ އަރަމްކޯ އިން ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޚާލިދު ވިދާޅުވީ ސައުދީ އަރަމްކޯގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބޭރުގައި، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ތެޔޮ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޝިއާ، އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި އިންޑޮނޭޝިއާގައި އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދަނީ އެމެރިކާގައި ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭސް (އެލްޕީޖީ)ގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެ އަށް ވެސް ވަނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް