20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ޓިއުނީޝިއާ

އެގާރަ ކުއްޖެއްގެ މަރާގުޅިގެން ޓިއުނީޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • ޓިއުނީޝިއާއަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ހެލްތު ދާއިރާއެއް އޮތް ގައުމު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 08:22 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ކުދިން މަރުވެފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ8-7 ދެމެދު -- އާކައިވް

ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި 11 ކުއްޖަކު މަރުވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓރ އަބްދެރައޫފު ޝެރިފް އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ޓިއުނީޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާޗް 8-7 ދެމެދު އެ ކުދިން މަރުވެފައިވަނީ ސެޕްޓިކް ޝޮކުގައިކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޔޫސުފު ކާހެދް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ހިންގާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، ބޭސްފިހާރަތަކުގެ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާދެއްވައިފައި މިވަނީ އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވުނުތާ އެންމެ ހަތަރުމަސް ތެރޭގައެެވެ.

ޓިއުނީޝިއާގެ ޕީޑިއޭޓްރިކްސް ސޮސައިޓީން ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ އިންފެކްޝަނެއް ދިމާވެފައިއެވަނީ ނާރުތަކަށް އިންފެކްޓްވެދާނެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

 މީގެ އިތުރުން އެ ޖަމާއަތުންވަނީ ސިއްހީ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތާމެދު ވެސް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ޓިއުނީޝިއާއަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ހެލްތު ދާއިރާއެއް އޮތް ގައުމުގެ ގޮޮތުގައި އެ ގައުމު ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތްއިރު އެ ގައުމަށް އާމްދަނީ ވަންނަ އެއް މަގަކީ ވެސް މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް