23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ސަލްމާން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރީ މަންމަ އާއި ދޮން މަންމައާ އެކު

  • އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ހާޓް އިމޯޖީއާ އެކު ސަލްމާން ލިޔެފައި ވަނީ "ހެޕީ ވިމަންސް ޑޭ"
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 17:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ސަލްމާން މަންމަ އަދި ދޮން މަންމައާ އެކު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ޚާއްސަ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ.

ސަލްމާން ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ސަލްމާ ޚާން އާއި ދޮން މަންމަ ހެލަންއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ ސަލްމާންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ދެ އަންހެނުން ކަމަށްވާ މަންމަ އާއި ދޮން މަންމަ އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ތިއްބައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ހާޓް އިމޯޖީއާ އެކު ސަލްމާން ލިޔެފައި ވަނީ "ހެޕީ ވިމަންސް ޑޭ" އެވެ.

މި ޕޯސްޓް ވަރަށް ކަމުގޮސްގެން ސަލްމާންގެ ފޭނުން ވަނީ ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފައެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށްވާ ހެލަންއާ ސަލްމާންގެ ބައްޕަ ސަލިމް ޚާން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ 1981 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސަލްމާން ދަނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ ހެލަންއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންނެވެ. އާއިލާ އިން ބާއްވާ އެކި ހަފްލާތަކުގައި ވެސް އެންމެން އެއޮކޮށް ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް