23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އައިޓީބީ ފެއަރ

އައިޓީބީ ފެއަރގެ ތެރެއިން ދިވެހިންގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ

  • ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސްހުނި ވަރަށް ކަމުދޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 8 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 17:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އައިޓީބީ ފެއަރގައި ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަނީ -- އެމްއެމްޕީއާރްސީ

"މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ވަރަށް ގިނައިރު ނަގާނެ، އަސްލު ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު މިކަހަލަ މޮޅު މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ" މިއީ ދިވެހިންގެ ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށްފަހު ރާއްޖެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރި ސައުދީ އަރައްބިއްޔާގެ ރައްޔިތަކު ބުނި ވާހަކައެކެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި އައިޓީބީ ފެއަރ ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މި ފެއަރގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

ލިޔެލާ ޖެހުމަށް ލަކުޑި ބޭނުންކުރާއިރު މި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ގިނައިރު ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ސިފަސިފަގައި ފެނިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ލިޔެލާ ޖެހި ގަލަމާއި، ދަޅާއި، ކުރަނޑީގެ އިތުރުން މާޓުކުރި ވެސް އުފައްދައެވެ.

ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި 35 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ އިބްރާހިމް ސޯލިހް ބުނީ، މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމުދާ ކަމަށާއި، އާންމުން މި މަސައްކަތް ފެނިފައި ވަރަށް ހައިރާންވާ ކަމަށެވެ.

މި ފެއަރގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަފާތުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ދިވެހި ރަހަތަށް ވަގުތުން ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެއަރގައި ރޮށި ފިހުމުގެ އިތުރުން މަސްހުނި ވަގުތުން ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތް ފަހަރަށް މަސްހުނި ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 ރޮށި ފިހަން ޖެހެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފާތިމަތު މުހައްމަދު ބުނީ، މަސްހުނީގެ ރަހަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ކަމަށާއި، ވަގުތުން އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަން ފެނުމުން އެމީހުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފެއަރގެ ތެރެއިން ދުފުމުގެ ބާވަތާއި، ތެލުލި ބަނބުކޮޔެ، ކުޅި ރޮށި، އަލަފަދަ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. މިތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑީ ބަނބުކޭލާއި، ރިހާކުރަށެވެ.

މި ފެއަރގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއި، ނެށުމުގެ އިތުރުން ބޮޑުމަހުގެ ކުޅިވަރުތައް ވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން މި ފެއަރގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް އެކުވެރި އުފާވެރި މަންޒަރެކެވެ. އެއީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައި ފޮޓޯ ޝޫޓެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ފެއަރގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ އަންހެން ކަނބަލުން ވަނީ އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ފޮޓޯ ނަގާފައެވެ. މިއީ މިކަހަލަ ފެއަރއެއްގެ ތެރެއިން އެންމެން ވެސް ދެކެން ބޭނުންވާނެ އުފާވެރި މަންޒަރެއްކަން ޔަގީނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް