23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ކޫލީ ނަންބަރު ވަންގެ ރީމޭކްގައި ވަރުން ދަވަން

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ނަން އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 12:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ވަރުން ދަވަން -- އާކައިވް

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ފަސް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސުޕަރ ހިޓް ފިލްމް "ކޫލީ ނަންބަރު 1" ގެ ރީމޭކްގައި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ވަރުން ދަވަން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ކަމަށެވެ.

ކޫލީ ނަންބަރު 1 ގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވަނީ ގޯވިންދާ އާއި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރެވެ. މި ފިލްމް ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ  ހަމަ ޑޭވިޑް ދަވަން އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ އާލިއާ ބަޓް ނޫނީ ސާރާ އަލީ ޚާންތޯ ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ އާލިއާ އާއިއެކު ހުރިހާ ފިލްމެއް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކީ ކާކުކަން ވަރަށް އަވަހަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމްގެ ބަތަލާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މި ވަގުތު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އާލިއާއާއެކު މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަރުން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝޫޖިތް ސިރްކާސްގެ ފިލްމް "އޮކްޓޯބަރ" އިންނެވެ. ކަރަން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ކަލަންކް" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ވެސް ވަރުން ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ އާއި އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް