17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ކިމްޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލުނ

އުތުރުކޮރެއާގައި ހުންނަވާ މެލޭޝިއާގެ މަންދޫބު ގައުމަށް ގެންގޮސްފި

  • ކަންގ ޗޮލް މިދި ހަފްތާގައި ވަނީ މެލޭޝިއާއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ފަރާތްތަކާ ސިއްރު ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 16:21 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ކަންގ ޗޮލް ވާހަކަތަކާއެކު މެލޭޝިއާގެ އިދާރާތައް ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައި -- ގޫގުލް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ކިމްޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕިޔޯންގް ޔަންގގައި ހުންނަވާ މެލޭޝިއާގެ މަންދޫބު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަވައިފިއެވެ.

މިދިއަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ކަމަށްވާއިރު ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުން ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ފްލައިޓަށް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން އިންނަވަނިކޮށް މޫނަށް ވިހައެއް ސްޕްރޭކޮށްގެންނެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުން އެގައުމުން މިހާރުދަނީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހަކު ހޯދަމުންނެވެ.

ޕިޔޮންގް ޔަންގގައި ހުންނަވާ މެލޭޝިއާގެ މަންދޫބު މި މައްސަލަގައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ މަންދޫބު ކަންގ ޗޮލް މިދި ހަފްތާގައި ވަނީ މެލޭޝިއާއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ފަރާތްތަކާ ސިއްރު ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވަފައެވެ.

މިވާހަކަތަކާއެކު މެލޭޝިއާގެ އިދާރާތަށް ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ.

މެލޭޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާއާއެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ބާއްވަމުން އަންނަ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގައުމެވެ. ނަމަވެސް މި ހާދިސާއަށް ފަހު އެ ގައުމާ ވެސް މިވަނީ ކުނި ޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް