23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ރިޝީ ކަޕޫރު މި މަހު އިންޑިއާ އަށް ދާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

  • ކޮން ބައްޔެއްކަން ނޭނގޭ ބައްޔަކަށް ރިޝީ ގެންދަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 17:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ރިޝީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ރިޝީ ކަޕޫރު ބޭސްފަރުވާއަށް ނިއުޔޯކްގައި ހުރުމަށް ފަހު މި މަހު އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ދާނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

މި ހިނގާ މާރޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރިޝީ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ދާނެ ކަމަށް މބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ރިޝީ ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ކޮންބައްޔެއްކަން ނޭންގޭ ބައްޔަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރިޝީ ގެންދަނީ ޔޫއެސްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

ކަޕޫރު އާއިލާއާ ގާތް މީހަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރިޝީ ހުރީ އެނބުރި ގެއަށް ދިއުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. ރިޝީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ފެށުމަށް ރާވާމުންދާ ކަމަށާއި ރިޝީ މި ވަގުތު ގެންދަނީ އިނޑިއާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދުވަސްތައް ގުނަމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޝީގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ވެސް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްކޮށް ރަނގަޅުވާން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ރިޝީ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ނުދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް