23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ކަލަންކްގެ ފަސްޓް ލުކް ދައްކާލައިފި

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ފޭނުންގެ ކިބައިން ކަރަން ވަނީ އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 މާރޗް 2019 | ބުދަ 21:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އާލިއާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް އުފައްދާ މަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ ކަރަން ޖޯހަރު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ކަލަންކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ކަރަން ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ފޭނުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ކަރަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ ލޭކްއެއްގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި އިށީންގެދެން ތިބި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އެ ލޭކްގައި ބޮޑެތި މާތަކެއް ހުރިތަން ފޮޓޯއިން ފެނިގެން ދެއެވެ. ބޯޓުގައި އިށީންދެ އިން އަންހެން މީހާ ފެނިގެންދަނީ ހުދު ކުލައިގެ ހެދުމެއްގައެވެ. ފިރިހެން މީހާ ފެނިގެން ދަނީ ފަލިޖަހަން އިންދައެވެ. ފުރަގަހަށް ވާގޮތަށް އިށީންދެ ތިބުމުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

 އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ކަރަން ލިޔެފައިވަނީ އެފިލްމު ހެދުމުގެ ޚިޔާލު މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ވެސް އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ މި ދުނިޔެ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ އެންމެ ފަހު ފިލްމް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ އޭނާގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓް ގެ އިތުރުން މާދުރީ ޑިކްސިޓް، ސަންޖޭ ދަތް، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

 މި ފިލްމަކީ ވަރުން އާއި އާލިއާ އެކުގައި ފެނިގެންދާ ހަތަރުވަނަ ފިލްމެވެ. މި ދެތަރިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެފައިވަނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" އަދި ބަދްރިނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އިން އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް