20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ހޯދަދިން ހުރިހާ ފުރުސަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ: ޖާންވީ

  • ޖާންވީ ވަނީ ގަންގާ ކޯރުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 މާރޗް 2019 | ބުދަ 20:31 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީބުޑްގެ ތަރި ޖާންވީ ކަޕޫރު އޭނާގެ އުފަންދުވަހު އާއިލާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ސްރީދޭވީ އާއި ބޮނޭ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ޖާންވީ އޭނާގެ 22 ވަނަ އުފަންދުވަހު ގަންގާ ކޯރުގައި ބޯޓެއްގައި އިނދެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ޖާންވީ ވަނީ ހޯދައިދިން ފުރުސަތުތަކަށް އާއިލާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

 ޖާންވީގެ އުފަން ދުވަހު ޖާންވީގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ދައްތަ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އޭނާ ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ސާރާ އަލީ ޚާން ވެސް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޖާންވީގެ ފޮޓޯއާއި އެކު އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައެވެ.

ޖާންވީ މިވަގުތު ދަނީ ލަކްނޯގައި ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ބައޯޕިކްގެ ޝޫޓިންތައް ނަގަމުންނެވެ.

ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެފައިވަނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ދަޅަކް" އިންނެވެ. ޖާންވީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ވެސް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތު" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ޖާންވީގެ އިތުރުން ރަންވީރު ސިންގް، ކަރީނާ ކަޕޫރު، ވަކީ ކައުޝަލް، ބޫމީ ޕަދްނޭކަރުގެ އިތުރުން ޖާންވީގެ ބޮޑުބޭބެ އަނިލް ކަޕޫރުވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

              

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް