23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓަރ

'ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓަރ'ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފި

  • މިފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ އޭޕްރިލް 12ގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 5 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 18:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓަރ'ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން މިފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރތަކާއި ޓިޒާރތައް ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ ފިލްމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

މިފިލްމުގައި ޖޯން އަބްރަހަމް ތަފާތުއަށް ކެރެކްޓަރއަކުން ފެނިގެންދާއިރު މިފިލްމުގައި ޖޯން ކުޅެފައިވާ ރޯލަށް ބަލާއިރު ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ނުގޮސް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ރޮބީ ގަރެވާލް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމަކީ ސްޕައި ތްރިލާ ފިލްމެކެވެ. މޮނީ ރޯއީ، ޖެކީ ޝްރޮފް، ސުޗިތްރާ އަދި ސިކަންދަރު ކޭރު މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މިފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ އަން އޭޕްރިލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް