20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ފަރްޚާން އަޚްތަރު އާއި ޝިބާނީ

ފަރްޚާން އަޚްތަރު އާއި ޝިބާނީ އެންޖޭގް ކޮށްފި

  • ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ ޖޫންމަހު
  • ފަރްހާންގެ ކުރީގެ ކައިވެނި ވަނީ ރޫޅިފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 5 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ފަރްހާން އަޚްތަރާއި ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރުގެ އެންގޭޖްމަންޓް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އަދި ފިލްމް މޭކަރ ފަރްޚާން އަޚްތަރު އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުމަށް އެއް އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު ދާދި ފަހުން އެދެމީހުން އެންޖޭގް ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ވަނީ ދެ މީހުންގެ އަތުގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާ އެންޖޭގްމަންޓް ރިންގް ދައްކާލާފައެވެ.

ފަރުހާން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރު އާއި އެވެ. ދެ މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް އިންސްޓަރގްރާމުގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ފަރުހާނު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކަށް ޝިބާނީ ވަނީ އޭނާވެސް ދެން އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަމަކީ ކައިވެނިކުރުން ކަމަށް  ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިދެތަރިންގެ ކައިވެނި ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން މި ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް އެއް އަހަރު ފުރުނުކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ފަރްޚާން އަދި ޝިބާނީ ލިޔެފައިވަނީ "ތްރީ ސިކްސް ފައިވް" އެވެ. ފަރްޚާން އޭނާގެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަން އާއި އެކު ޖަހާފައިވަނީ ޓްރޮފީ އިމޯޖީއެކެވެ. އަދި ޝިބާނީގެ ފޮޓޯގައި ކެޕްޝަންއާއި އެކު  އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ ގަން އަދި ހާޓް އިމޯޖީ އެކެވެ.

އެހެންކަމުން މި ދެތަރިން ކައިވެނި ކުރާނެ ތާރީހަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

ފަރްހާން އަހްތަރުގެ 16 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ އޭޕްރިލް 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދްނާ ބަބާނީގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، އެކަންކަން ހައްލު ނުވެ އެންމެ ފަހުން ވަކިވާން ދެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފަރްހާނަކީ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އަދި ސްކްރީން ރައިޓަރު ޖާވިދް އަހްތަރުގެ ދަރިއެކެވެ. ފަރްހާންގެ މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިފައިވާ އިރު، އޭނާގެ ބައްޕަ މިހާރު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އާ އެވެ.

ފަރްހާން އާއި އަދްނާގެ ކައިވެނި ރޫޅުނު އިރު އެ ދެ މީހުންނަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ލިބިފައިވެ އެވެ.

ވަރިޔަށް ފަހު ދަރިން ތިބޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަދޫނާ ކައިރި އެވެ. އަދި ފަރްހާން ބޭނުން ކޮންމެ އިރަކު އޭނާގެ ދެކުދިންނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް