16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބޮން ގޮއްވާލުން

މޮގަދިޝޫގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި

  • ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫ: އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި -- އާކައިވް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މާރުކޭޓެއްގައި ގޮއްވާލި ބޮމެއްގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްޓްރިކްޓް ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޮން ގޮވާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކައިރީ ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ކަމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލް މުހައްމަދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ މޮގަދިޝޫގެ މަދީނާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފިހާރަތައް ކައިރީ މިގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބާރު ވަރަށް ގަދަ ކަމަށާއި އެއީ ކާރު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް