20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮން ގޮއްވާލުން

މޮގަދިޝޫގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި

  • ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫ: އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި -- އާކައިވް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މާރުކޭޓެއްގައި ގޮއްވާލި ބޮމެއްގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްޓްރިކްޓް ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޮން ގޮވާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކައިރީ ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ކަމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލް މުހައްމަދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ މޮގަދިޝޫގެ މަދީނާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފިހާރަތައް ކައިރީ މިގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބާރު ވަރަށް ގަދަ ކަމަށާއި އެއީ ކާރު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް