20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބޮން ގޮއްވާލުން

މޮގަދިޝޫގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި

  • ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
  8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫ: އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި -- އާކައިވް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މާރުކޭޓެއްގައި ގޮއްވާލި ބޮމެއްގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްޓްރިކްޓް ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޮން ގޮވާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކައިރީ ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ކަމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލް މުހައްމަދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ މޮގަދިޝޫގެ މަދީނާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފިހާރަތައް ކައިރީ މިގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބާރު ވަރަށް ގަދަ ކަމަށާއި އެއީ ކާރު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް