22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ބޮން ގޮއްވާލުން

މޮގަދިޝޫގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި

  • ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫ: އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި -- އާކައިވް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މާރުކޭޓެއްގައި ގޮއްވާލި ބޮމެއްގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްޓްރިކްޓް ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޮން ގޮވާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކައިރީ ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ކަމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލް މުހައްމަދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ މޮގަދިޝޫގެ މަދީނާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފިހާރަތައް ކައިރީ މިގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބާރު ވަރަށް ގަދަ ކަމަށާއި އެއީ ކާރު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބޮމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް