20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ބަންސާލީ ފިލްމަކުން އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް އެކުގައި

  • މި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންފަމޭޝަނެއް އަދި ދީފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 20:36 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


އަބީޝެކް ބަޗަން އާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ -- ގޫގުލް

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ބަޗަން އާއި އަބީޝެކް ބަޗަން އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ޖޯޑު ތަކުގެ ތެރެއިން ފޭނުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓިފައި ދެމަފިރިންނެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ޕޯސްޓްތަކާއި އެހެނިހެން ހަފްލާތަކުގައި ވެސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަލް ވެގެންދެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ޖޯދު އެކުގައި ފިލްމަކުން ނުފެންނަތާ ޒަމާންތަކެއް ވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މިޑް ޑޭގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސަންޖޭލީލާ ބަންސާލީގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް ކަމަށްވާ ޝާހިރު ލުދިއާންވީގެ ބައޯޕިކްގައި މި ޖޯޑު ފެނިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

މި ފިލްމްގައި އަބީޝެކް ފެނިގެންދާނީ ޝާހިރު ލުދިއާންވީ (ބޮލީވުޑް ލަވަތަކުގެ ޅެން ހަދާ

ޅެންވެރިއެއް) ގެ ރޯލުންނެވެ.

އަދި އައިޝްވަރިޔާ ފެނިގެންދާނީ ޕަންޖާބީ ޅޭންވެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ޝާހިރު އާއި އަމްރީތާގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަށް ބަންސާލީ ފިލްމެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ނިންމިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

އަމްރީތާގެ ރޯލުކުޅޭނެ ކަމަށް ގިނަ ތަރިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ވަނީ ދެކެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަންސާލީގެ ތިން ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން ވެސް މި ރޯލަށް ހަމަޖައްސަން އުޅުންކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހިރުގެ ރޯލަށް ޝާހުރުކް ޚާން ހަމަޖައްސަން އުޅުން ކަމަށްވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކޮންފަރމެޝަނެއް ދިފައި ނުވި ނަމަވެސް ސަލްމާން ޚާން އާއި އެކު ބަންސާލީ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭކަން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް