23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 01:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ތަފާތު ބްރޭންތަކުގެ ސާމާނު ވިއްކަމުންގެންދާ ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި www.euphoricretail.com ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި އެ އުފެއްދުމެއް ވިއްކާ އަގުވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ ކަލެކްޝަންސްތައް ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާއި ގޭމް، ކާޑް ޑެކްސް، އަވި އައިނު، ގަޑި ފަދަ ބްރޭންޑެޑް ފްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

އަދި ކަސްޓަމަރަކު ވަކި ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާ ނަމަ ޕްރޮޑަކްސްޓްސް ތަކުގެ ކީވޯރޑުން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދެންވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފްރާތް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޔޫފޮރިކްއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ އުފެއްދުންތަކެއްތޯ ބެލުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ކައިރިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ފީޑްބެކް ހޯދުން ކަމަށް ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް