21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 01:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ތަފާތު ބްރޭންތަކުގެ ސާމާނު ވިއްކަމުންގެންދާ ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި www.euphoricretail.com ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި އެ އުފެއްދުމެއް ވިއްކާ އަގުވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ ކަލެކްޝަންސްތައް ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާއި ގޭމް، ކާޑް ޑެކްސް، އަވި އައިނު، ގަޑި ފަދަ ބްރޭންޑެޑް ފްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

އަދި ކަސްޓަމަރަކު ވަކި ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާ ނަމަ ޕްރޮޑަކްސްޓްސް ތަކުގެ ކީވޯރޑުން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދެންވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފްރާތް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޔޫފޮރިކްއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ އުފެއްދުންތަކެއްތޯ ބެލުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ކައިރިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ފީޑްބެކް ހޯދުން ކަމަށް ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް