15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް

ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 01:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ތަފާތު ބްރޭންތަކުގެ ސާމާނު ވިއްކަމުންގެންދާ ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި www.euphoricretail.com ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި އެ އުފެއްދުމެއް ވިއްކާ އަގުވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން ޔޫފޮރިކްއިން ވިއްކާ ކަލެކްޝަންސްތައް ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާއި ގޭމް، ކާޑް ޑެކްސް، އަވި އައިނު، ގަޑި ފަދަ ބްރޭންޑެޑް ފްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

އަދި ކަސްޓަމަރަކު ވަކި ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާ ނަމަ ޕްރޮޑަކްސްޓްސް ތަކުގެ ކީވޯރޑުން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދެންވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ޔޫފޮރިކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފްރާތް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޔޫފޮރިކްއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ އުފެއްދުންތަކެއްތޯ ބެލުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ކައިރިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ފީޑްބެކް ހޯދުން ކަމަށް ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

މިވެބްސައިޓްއިން ޔޫފޮރިކްގެ ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އަދި އިންސްޓަރގްރާމަށްވެސް ވަދެވޭނެ ފްރާތް ވިދާޅުވި އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް