23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ލޫކާ ޗުއްޕީ: ދެދުވަހުން 18 ކްރޯޑަށް އަރައިފި

  • މިފިލްމަކީ ކާތިކް ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 15:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނޯން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ލޫކާ ޗުއްޕީ" އަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18 ކްރޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ކްރިތީ ސެނޯން ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 8.01 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. އަދި ދެވަނަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.08 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

 މިފިލްމަކީ ކާތިކް ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމެވެ. ކާތިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމަށް ފިލްމް "ސޯނޫކެ ޓީޓޫކި ސުވިޓީ" ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 6.42 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބަށް ވަދެފައެވެ.

ލަކްސްމަން އުތޭކަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ލޫކާ ޗުއްޕީ" ގައި ކާތިކް އާއި ކްރިޓީގެ އިތުރުން ޕަންކަޖް ޓްރިޕަތީ، އަޕާޝަކްތީ ކުރާނާ އަދި ވިނޭ ޕަތަކް ފެނިގެންދެއެވެ.

މި ފިލްމް ވަނީ އިންޑިއާގެ 2100 ސްކްރީނެއްގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 407 ސްކްރީނެއްގައި ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް