20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ އާއި ރަންބީރު އެކުގައި ފިލްމް ކުޅުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ: ރަންވީރު

  • ރަންބީރާއި އެކު ފިލްމް ކުޅެން ރަންވީރުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 18:07 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ލޯބި އެއްޖޯޑެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަނެއްކާ ވެސް ރަންވީރު މިވަނީ އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވަރުގަދަކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

"އިންޑިއާ ޓުޑޭ ކޮންކްލޭވް 2019" ގައި ކުރި ދިޕިކާ އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅޭނަމަ އންސެކިއާ ވާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން ރަންވީރު ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބަލައިލާފައި އިންސެކިއާރ މީހެއް ހީވޭތޯ ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

"އަހަރެން ލޯބިވާ ވަރަށް ދިޕިކާ ދެކެ ލޯބިވާނެ އިތުރު މީހެއް ނުހުންނާނެ. އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން.

އަހަރެންގެ އަންހެނުންނަށް ދިޕިކާ އެހެރީ ހަދާފައި. އެއީ އަހަންނަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް" ރަންވީރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަންވީރު ބުނެފައިވަނީ ރަންބީރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އޭނާ ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެފުރުސަތު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ލިބުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ރަންވީރައި އެކުގައި އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ރަންވީރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އެއީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް އަވަހަށް ރަންވީރާއި އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެހެން ހީވޭ " ރަންވީރު ވަނީ ބުނެއެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންބީރު ވަނީ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރައްޓހިވެގެން އުޅެފައެވެ. މިދެތަރިން އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ޔޭޖަވާނީ ހޭ ދިވާނީ"، "ތަމާޝާ"، "ބަޗްނާއޭ ހަސީނޯ" ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް