20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ވިރާޓް ކޮލީ

ވިރާޓް ކޮލީއާ އޮތް ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ތަމަންނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކައިފި

  • މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ އިޝްތިހާރެއް ކުޅެފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 17:45 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ވިރާޓް ކޮލީއާއި ތަމަންނާ ބާޓިއާ -- ގޫގުލް

ދެހާސް ބާރަ ވަނަ އަހަރު ބާހުބަލީއިން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ތަމަންނާ ބާޓިއާއި އިންޑިޔާގެ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓް ކޮލީއާ ދެމެދު ހާއްސަ އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާތަކުގައި ހަބަރު ފެތުރުނެވެ.

މި ދެ ތަރިން ޑޭޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވެގެންދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ދެ ތަރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިގޮތަށް ހަބަރުތައް ފެތުރިގެން  ދިޔައީ ވިރާޓްގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިހާ ދުވަސްވަންދެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިދެތަރިން ދައްކާފައި ނުވާއިރު ދާދި ފަހުން ފިލްމު ފެއަރގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން ތަމަންނާ ބުނެފައިވަނީ އެދެމީހުން އެކުގައި ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ ފަހުން، އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ޙަބަރުތައް ފެތުރިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ތަމަންނާ ބުނީ މި އިޝްތިހާރު ކުޅުމުގެ ތެރެއިންވެސް އެ ދެ މީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބުނެފައިވަނީ ހަތަރު ވަރަކަށް ބަސް ކަމަށާއި އެއަށްފަހު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަވެސް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދުވަހަކުވެސް ވިރާޓްއާއި ބައްދަލުވެސް ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވިރާޓްއަކީ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ވަރަށްވެސް ފަސޭހަ މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށްވެސް ތަމަންނާ ބުންޏެވެ.

ވިރާޓްވަނީ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާއާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްފައެވެ. ވިރާޓްއާއި އަނުޝްކާގެ ފޮޓޯ ތަކަކީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެންމެ ބާރަށް ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކެއްވެސްމެއެވެ. މިދެތަރިން މަޝްހޫރުވެސް ވެފައި ވަނީ ވަރަށް ލޯބިން އުޅޭ ކަޕްލްއެއް ގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަމަންނާ މިހާރު ޑޭޓް ކުރަމުންދަނީ ޔޫއެސްއޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފިޒީޝިއަންއަކާއި އެކު ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އޭނާ މިކަންވެސް ދޮގު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް