20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ކާތިކް އާއި ސާރާ އެކުގައި ފިލްމަކުން

  • މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނީ "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް އިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 17:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނީ ޑައިރެކްޓަރ އިމްތިއާޒް އަލީ ގެ ލޯބީގެ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް އިންނެވެ.

އަދި މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކާތިކް އާއި ސާރާ އަންނަ ހަފްތާގައި ދިއްލީއަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"ލަވް އާޖްކަލް" އަކީ ސާރާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން 2009  ވަނަ އަހަރު ކުޅެފައިވާ ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ވިޖަންސް މެޑޮކް ފިލްމްސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާ ފިލްމް "ލޫކާ ޗުއްޕީ" ގެ ބަތަލާ ކާތިކް އާރްޔަން ވަނީ އޭނާ އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅޭކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

އިމްތިއާޒް އަކީ ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެނާގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށާއި އިމްތިއާޒް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކާތިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ކާތިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮފީވިތް ކަރަން ޝޯގައި ސާރާ ވަނީ ކާތިކް އަކީ އޭނާގެ ކްރަޝްއެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެން ކަމުން ސާރާ އާއި ކާތިކް އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެންދިއުމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާ އަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް