14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް

އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް ސީޒަން 2 ގެ ނަސީބުވެރިން އިޢުލާންކޮށްފި

  • ޝޯގައި ބައިވެރިވި ހިސާބުން އެމީހުންގެ ގުޅުންވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 19 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ދެ ލޯބިވެރިންކަމަށްވާ ޕަޝާ ޑޯލް އަދި ކެމްރާޖް ބަރްދް(ޒަޔާ) -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް ސީޒަން ދޭއް ގެ ނަސީބުވެރިންނަކީ ދިއްލީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ލޯބިވެރިންކަމަށްވާ ޕަޝާ ޑޯލް އަދި ކެމްރާޖް ބަރްދް ވަޖްއެވެ.

 

ލަވް ގުރޫޒްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ އެކްޓަރުންކަމަށްވާ ކަރަން ކުންޑްރާ އަދި އަނުޝާ ދަންދެކަރް ހުށަހަޅާދީފައިވާ މި ޝޯގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 10 ލޯބިވެރިން އެކަކު އަނެކަކު މެދުގައިވާ ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެމީހުންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވޭ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކަންކަމެވެ.

 

ޝޯވގެ ނަސީބުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޕަޝާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޝޯވ ފެށުމުގެ ކުރިން އޭނާއާއި ކެމްރާޖްއާއި ދެމެދު ތަފާތު މައްސަލަތައް އުފެދިފައިވި ކަމުގައިވިޔަސް ޝޯގައި ބައިވެރިވި ހިސާބުން އެމީހުންގެ ގުޅުންވަނީ ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕަޝާ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ލަވް ސްކޫލްގައި އެމީހުން ހޭދަކުރި ދުވަސްކޮޅުން އޭނާއަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ކެމްރާޖް އަކީ އޭނާއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ބައިވެރިޔާކަމަށާއި އެފަދަ ދެވަނަ ބައިވެރިޔަކު ދެން އޭނާއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

 

މި ކާމިޔާބީއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ކެމްރާޖް ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންކަމަށާއި ޕަޝާއަކީ އޭނާގެ ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށެވެ. މި ދެ ލޯބިވެރިންނަކީ ތަފާތު ދެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ކަމަށްވުމުން، ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ މީހުންނަށް  ޝޯވ ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެހެން ހީވި ކަމުގައިވިޔަސް އެދެ ބައިވެރިން މިއަދު އެވަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު އެ ޝޯވ ކާމިޔާބުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ކެމްރާޖް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް