23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޔޫކްރެއިން މައްސަލަ

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ބަލައިގަންނަނީ

  •  ބަރު ހަތިޔާރު އެތަނުން ނެގުމަކީ މިންސްކް އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 19 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޕެޓްރޮ ޕްރޫޝެންކޯވަނީ ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ބަލައިގަތުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަވެރިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ ރިބެލް ރިޕަބްލިކްގެ ޕާސްޕޯޓާއި ކާކުކަން އަންގައިދޭ އެހެނިހެން ލިއުންތައް ރަޝިއާއިން ވަގުތީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިއާރ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާއަށް ތާއީދުކުރާ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށިފައިވާއިރު ފާއިތުވެ ދިޔަދެތިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެތައްބަޔަކުވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޕެޓްރޮ ޕްރޫޝެން ކޯވަނީ ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ބަލައިގަތުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ އަމަލެއްކަމަށެވެ.

ސަރްގޭ ލަވްރޯވް މީގެ އިތުރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ބަރު ހަތިޔާރު ނެގޭނެ ކަމަށާއި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ނޭޓޯގެ ކޮންފަރެންސަކަށް ވަޑައިގެން މިއުނިކްގައެވެ.

މިވަގުތު މިއުނިކްގައި ހުންނެވި އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށެވެ.

އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު  ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބެލަރުސްގެ މިންސްކްގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރަޝިއާއަށް ޑިމާންޑް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

 ބަރު ހަތިޔާރު އެތަނުން ނެގުމަކީ މިންސްކް އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގެންދަނީ ރަޝިއާއިން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް