24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ބޮލީވުޑް

ނަވާރަ އަހަރަށްފަހު ބަންސާލީއާ އެކު ސަލްމާން ފިލްމެއް ހަދަނީ

  • މިފިލްމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަކީ "އިންޝާﷲ"
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 19:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ސަލްމާން ޚާން އާއި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ -- ހޮލީވުޑް ލައިފް

އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާ އެކު ލޯބީގެ ފިލްމެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާން އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކީ "ހަމް ދިލް ދެ ޗޫކޭ ސަނަމް" އެވެ. މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމްގައި ސަމްލާންއާ އެކު ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައި ވަނީ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އާ ފިލްމްގެ ވާހަކަ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސަލްމާންގެ އުފަންދުވަސް ކަމަށްވާ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މިފިލްމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަކީ "އިންޝާﷲ" އެވެ.

މިފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް އެއްކޮށް ފައިނަލް ކުރުމަށް ހައެއް ނުވަތަ ނުވަ މަސް ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސަލްމާން ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބަންސާލީގެ ފިލްމް "ސާވަރިޔާ" ގައި ޚާއްސަ ރޯލަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ފިލްމަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ ފިލްމެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބަންސާލީގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ޕަދްމާވަތު" އަށް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ ފިލްމަށް ވަނީ ހަމައެކަނި އިންޑިއާ އިން ވެސް 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައެވެ.

ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްއާ އެކު ބަންސާލީ ހަދާފައިވާ ތިން ފިލްމަކީ ވެސް ބްލޮކްބާސްޓަރއެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ކުޅެފައިވާ ބަންސާލީގެ ތިން ފިލްމަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ގަލިޔޯންކީ ރަސީލާ-ރާމް ލީލާ"،  2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބާޖިރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޕަދްމާވަތް"އެވެ.

ސަލްމާން މި ވަގުތު ދަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހެއް ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭނާގެ ފިލްމް "ބާރަތް" ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް