23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ މީރާ ކަނެކްޓް ނޫނީ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް
  • މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 21 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 04:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ -- އާކައިވް

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން (މީރާ)އިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންއެއްގައި ބުނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތަކުން މީރާ ކަނެކްޓް ނޫނީ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅަފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އޭޕްރީލް އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނީ، މީރާ ކަނެކްޓް ނުވަތަ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

މީރާ ކަނެކްޓް ނުވަތަ އެމްއާރުޓީޖީއެސް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސްތަކުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް، ޖީއެސްޓީ، ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް، އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ބީޕީޓީއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް