23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަނީ!

  • މިނައިޓް މާކެޓް އޮންނަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 އިން 26ގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 16:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ "ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ނައިޓް މާކެޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 އިން 26 ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރު ގޭގައެވެ

ދަރުބާރުގޭގެ ބޭރު އަދި ހުރިހާ ހޯލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މިނައިޓް މާކެޓްގައި ހުރިހާ ސްޓޯލް އެއްކޮށް ވަނީ ވިކި ހުސްވެފައެވެ.

މިނައިޓް މާކެޓްގައި ވެސް ކެންޓީނެއްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ މުދަލެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. 

މިނައިޓް މާކެޓް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ގަޑިތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށް ނަމާދު ވަގުތުތަކަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

ލިކަމެކް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިނައިޓް މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ނައިޓް މާކެޓަށް ހެދުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ވެސް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ލިކަމެކް އިން ބުންޏެވެ. އަދި މިނައިޓް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ވާނޭ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަން ކަން އިންތިޒާމް ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް އިން ސްޓޯލް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާރޗް 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް