23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންޑިއާ

ދެހާސްފަހެއްގައި އިންޑިއާގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ކޯޓުން ބުނަނީ ތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


2005 ގައި ދިއްލީގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގެތެރެއިން -- ގޫގުލް

2005 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެ މީހުން ދޫކޮށް، ދައުވާ ސާބިތުވި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ނިއު ދިއްލީގެ ޕަޓިއާލާ ހައުސް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންކުރި ތިންމީހުންނަކީ ތާރިގް އަހްމަދު ދާރްއާއި، މުހަންމަދު ހުސައިން ފަޒީލީއާއި މުހަންމަދު ރަފީގް ޝާހްއެވެ. ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނީ 2005 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ބޮން ގޮއްވުންތަކުގައި މިތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވާލުންތަކުގައި 80 މީހުން މަރުވެ 225 މީހަކު ޒަޚަމްވިއިރު، މިބޮންތައް ގޮއްވާލީ ހިންދޫން ފާހަގަކުރާ ދީވާލީއާ ދިމާކޮށެވެ. ހަމަލާތައް ދިންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވަނީ "އިސްލާމިކް އިންގިލާބް މަހާޒް" ނަމަކަށްކިޔާ ޖަމާއަތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް