23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

އިންޑިއާ

ދެހާސްފަހެއްގައި އިންޑިއާގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ކޯޓުން ބުނަނީ ތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


2005 ގައި ދިއްލީގައި ދެވުނު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގެތެރެއިން -- ގޫގުލް

2005 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެ މީހުން ދޫކޮށް، ދައުވާ ސާބިތުވި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ނިއު ދިއްލީގެ ޕަޓިއާލާ ހައުސް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންކުރި ތިންމީހުންނަކީ ތާރިގް އަހްމަދު ދާރްއާއި، މުހަންމަދު ހުސައިން ފަޒީލީއާއި މުހަންމަދު ރަފީގް ޝާހްއެވެ. ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނީ 2005 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ބޮން ގޮއްވުންތަކުގައި މިތިން މީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމަށް ހެކި ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވާލުންތަކުގައި 80 މީހުން މަރުވެ 225 މީހަކު ޒަޚަމްވިއިރު، މިބޮންތައް ގޮއްވާލީ ހިންދޫން ފާހަގަކުރާ ދީވާލީއާ ދިމާކޮށެވެ. ހަމަލާތައް ދިންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވަނީ "އިސްލާމިކް އިންގިލާބް މަހާޒް" ނަމަކަށްކިޔާ ޖަމާއަތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް