22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

އެސްޓިއޯ

އެސްޓިއޯގެ ބޯޑުން ޔާސިރު ވަކިކޮށްފި

  • ޔާސިރު އެސްޓިއޯގެ ބޯޑު ކަމުން ވަކިކުރެއްވީ އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވިތާ ދެ ހަފްތާ ފަހުން
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 19 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 11:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އެސްޓިއޯގެ ބޯޑުން ވަކިކުރެއްވި އިސްމާއިލް ޔާސިރް -- ސަން އޮންލައިން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ބޯޑްއިން މ. ހުއިވަނި އިސްމާއިލް ޔާސިރު، ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ޔާސިރު އެސްޓިއޯގެ ބޯޑުން ވަކިކުރެއްވީ އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވިތާ ދެ ހަފްތާ ފަހުން އިއްޔެގައި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑުން ނެވެ. ނަމަވެސް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ޔާސިރު ވަކިކުރެއްވީ ކޮން ސަބަބަކައި ގުޅިގެންކަން ސާފުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގައި މި ވަގުތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރު އައިޝަތު ފަޒީނާ، ޑިރެކްޓަރު އާމިރު މަންސޫރާއި، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަމްރު، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު މިހާދު، މަރިޔަމް ޒާހިޔާ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ޔާސިރު ވަކިކުރެއްވިއިރު، އަދިވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕަޕެޓް

4 ހަފްތާކުރިން

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑް މިހާރު ސިޔާސީ ވެއްޖެ ކަންތަށް ނިންމަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

0
0