22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ ހިނގާލުންް ފަސްކޮށްފި

  • ފަސްކުރި ތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 19 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 10:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ 19ގެ "އިންސާފުގެ ހިނގާލުން" ނަމުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. 

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެ ހިނގާލުން ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ ކޮން ދުވަހަކަށް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް 19 އަށް ހުށައަޅާ ސިޔާސަތު ތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީން އެޖެންޑާ19 ކިޔާ ޕްރޮގުރާމެއް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން މީގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާލުމުގައި ވެސް އެމްޑީޕީން އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓްތައް ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އޭޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 86 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެ އެވެ. އެމްޑީޕީން ވާދަ ނުކުރަނީ ހަމައެކަނި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށެވެ. ހަ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަދާލަތަށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ދާދިފަހުން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ގޮނޑި ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް