18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޕާކިސްތާން

ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް މަރާލައިފި

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޫފީ މަޒުހަބުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 80 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ލާހުރުގައި ދާދިފަހުން ދިން ބޮމުގެ ހަަމަލާއަކަށް ފަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަނުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޫފީ މަޒުހަބުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 80 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ސެހްވަން ޓައުންގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖާނުންފިދާވެގެން ހަމަލާ ދެވުނު މިސްކިތް ހުންނަ ސިންދް ޕްރޮވިންސުން 18 ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފައިވާއިރު އެހެން ސަރަހައްދުތަކުން 13 ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ސޫފީ މަޒުހަބުގެ މިސްކިތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެވުނު ހަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. ހަމަލާގައި 80 މީހުން މަރުވުމުގެ އިތުރަށް 250 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވަނީ މިހަމަލާ ކުއްވެރިކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ހޯދާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުން ހިންގި ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބޮޑު ހަމަލާއަކާއި ގުޅިގެން އާންމުކޮށް ހިންގާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް