16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އިރާން-އިޒްރޭލް

އިޒްރޭލަކީ މުޅި ދުނިޔެ އާއި ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަޔަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ: އިރާން

  • އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ބުދަދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


އިރާނުގެ ސްޕްރީމް ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ހާމަނާއީ: ހާމަނާއީ ދާދިފަހުން ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް، އެމެރިކާގެ "އަސްލު މޫނު ދައްކަމުން ދާ ކަމަށް" ވިދާޅުވެފައި -- ގޫގުލް

އިޒްރޭލަކީ މުޅި ދުނިޔެ އާއި ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަޔާއި ސަލާމަތަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ނުރައްކާ ކަމަށް އިރާނުން ބުނެފިއެވެ.

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ބަހްރަމް ޣަސެމީއާ ހަވާލާދީ އިރާނުގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ، އައިއާރްއެންއޭ އިން ބުދަދުވަހު ވަނީ އިޒްރޭލާ ދޭތެރޭ އިރާނުން ދެކޭ ގޮތް ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިރާނުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ތަރައްގީކޮށްފާނެތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގައި ބުދަދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އިރާނުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭތީ އެއީ އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އިންޒާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މަޝްވަރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ބަހްރަމް ޣަސެމީ ވިދާޅުވީ އެއީ "ތާކުންތާކުނުޖެހޭ" ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަގީގަތަކީ، ޒަޔަނިސްޓުން އެމީހުންގެ އެއްވެސް އިންސާފެއް ނެތް ދައުވާތައް ތަކުރާރު ކުރަމުން ގެންދާ ދިޔުން ކަމަށާއި އަދި ޒަޔަނިސްޓުންނަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް ބޯލަނބާ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ އެތައް ސަތޭކަ ނިއުކްލިއަރ ވޯރހެޑް އެމީހުންގެ ނިއުކްލިއާ އާސެނަލްގައި ފޮރުވައިފާވާ ބައެއް ކަމަށް ވެސް ޣަސެމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް