19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަތް މަރު

  • ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޕިޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު-ހުޅަނގުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބުދަދުވަހު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހާކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަދުވަހު ދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ މޮހްމަންޑް ޓްރައިބަލް ރީޖަންގައި ހުންނަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. މި ހަމަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދިން ދެވަނަ ހަމަލާ ޕިޝާވަރު ސިޓީގައި ދިން އިރު ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވޭނަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި ވޭން ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވިއިރު ވޭނުގައި ތިބި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ޕިޝާވަރު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ މީޑިޔާއަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާގެ އަމާޒަކަށްވީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް