16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަތް މަރު

  • ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޕިޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު-ހުޅަނގުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބުދަދުވަހު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހާކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަދުވަހު ދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ މޮހްމަންޑް ޓްރައިބަލް ރީޖަންގައި ހުންނަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. މި ހަމަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދިން ދެވަނަ ހަމަލާ ޕިޝާވަރު ސިޓީގައި ދިން އިރު ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވޭނަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި ވޭން ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވިއިރު ވޭނުގައި ތިބި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ޕިޝާވަރު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ މީޑިޔާއަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާގެ އަމާޒަކަށްވީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް