26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަތް މަރު

  • ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ޕިޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު-ހުޅަނގުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބުދަދުވަހު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހާކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަދުވަހު ދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ މޮހްމަންޑް ޓްރައިބަލް ރީޖަންގައި ހުންނަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. މި ހަމަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދިން ދެވަނަ ހަމަލާ ޕިޝާވަރު ސިޓީގައި ދިން އިރު ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވޭނަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި ވޭން ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވިއިރު ވޭނުގައި ތިބި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ޕިޝާވަރު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ މީޑިޔާއަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާގެ އަމާޒަކަށްވީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް