23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކުރުން

ސާފުތާހިރުކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކޮށްފި

  • ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ސިއްހީ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 14:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކުރިކަމުގެ ނޯޓިސް -- އާކައިވް

މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ ކިންގްސް ކޯނަރގެ ސާފުތާހިރުކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ ކިންގްސް ކޯނަރ މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރީ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދު ކުރީ އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރިޔާ އިން ކުރިމަތިވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިންގްސް ކޯނަރ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ސީގަލްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުގައި އެ ނޯޓިސް ހަރުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިންގްސް ކޯނަރ އިން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ކިންގްސް ކޯނަރއަކީ ވަރަށް ގިނަ އާންމުން އެތަނުން ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ ރެސްޓެންޓޯރެންޓެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިންގާ ތަފާތު އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހްކުރަން ފުރުސަތު ދެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓްކުރުމުން ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް