21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ލިވިން އެކްސްޕޯ 2019

ލިވިން އެކްސްޕޯއަށް 5،800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި: ހައިރައިޒް

  • މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 9 އަކުން 11އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 16:26 | |

ލިވިން އެކްސްޕޯ 2019ގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯގެ ހަތް ވަނަ އެޑިޝަން އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ނިމިގެންދިޔައިރު 5،800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ، ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު، އާދިއްތަ، ހޯމަ މި ތިން ދުވަހު ފެއަރއަށް 5،800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް މާއިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރިއަލްއެސްޓޭޓް ކުންފުނިތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކާއި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ މިފެއަރއާ ދޭތެރޭ އެފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ ކާމިޔާބު ފެއަރއެއް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ 30 އެގްޒިބިޓަރުން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިއީ ހައިރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކްސްޕޯއެކެވެ. އެގޮތުން ގޯތިގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ ވެސްމެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއެވެ. އަދި ކޯ ސްޕޮންސަރުންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެކުއާ ވިޓާ ރެސިޑެންސް އާއި ސްރީލަންކާގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޕަޓީ އަލްޓެއާއެވެ.

އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އިނާމްތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މިއެކްސްޕޯގައި މި އަހަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް