23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ބޮލީވުޑް

ސިދާތް މަލޯތްރާ ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތަ؟

  • މިއީ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސިދާތު މަލޯތްރާ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. 

 

ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ އިނުމަށްފަހު ރީތި އަގޮޓިއަކާއެކު ސިދާތު ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ މި ވީޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވާއިރު، މިއީ ސިދާތު އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެކެވެ.


ސިދާތުގެ ފޭނުންގެ ހިތުގައި ތަފާތު އެކި ސުވާލުތައް އުފެދެން ފަށާފައިވަނީ، އޭނާ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، ޕްރިޔަންކާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބެލުންތެރިން ހައިރާން ކުރުވި މި ވީޑިއޯ އަކީ އިންޑިއާގެ ޖްވެލެރީ ބްރޭންޑްއެއްގެ އިޝްތިހާރެކެވެ.

 

އެ ވީޑިއޯއާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ފެތުރެމުންދާއިރު މި ވާހަކަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިދާތު ވަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް ޓެގްކޮށް ޓްވީޓެއްކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ސިދާތްވަނީ އެންމެން އެ ދެތަރިންގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕްރިޔަންކާ އާއެކޭ ބުނެވުނީތީ ފަޚުރުވެރިނުވޭތޯ ބުނެ ސުވާލުކޮށްފައިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ސިދާތުގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެމުން ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ލޯބި ކަމެއް ކަމަށާއި މީހުން ދައްކަމުންދަނީ އޭނާ އާއި އަގޮޓީގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް