15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ސިދާތް މަލޯތްރާ ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތަ؟

  • މިއީ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސިދާތު މަލޯތްރާ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. 

 

ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ އިނުމަށްފަހު ރީތި އަގޮޓިއަކާއެކު ސިދާތު ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ މި ވީޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވާއިރު، މިއީ ސިދާތު އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެކެވެ.


ސިދާތުގެ ފޭނުންގެ ހިތުގައި ތަފާތު އެކި ސުވާލުތައް އުފެދެން ފަށާފައިވަނީ، އޭނާ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، ޕްރިޔަންކާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބެލުންތެރިން ހައިރާން ކުރުވި މި ވީޑިއޯ އަކީ އިންޑިއާގެ ޖްވެލެރީ ބްރޭންޑްއެއްގެ އިޝްތިހާރެކެވެ.

 

އެ ވީޑިއޯއާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ފެތުރެމުންދާއިރު މި ވާހަކަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިދާތު ވަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް ޓެގްކޮށް ޓްވީޓެއްކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ސިދާތްވަނީ އެންމެން އެ ދެތަރިންގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕްރިޔަންކާ އާއެކޭ ބުނެވުނީތީ ފަޚުރުވެރިނުވޭތޯ ބުނެ ސުވާލުކޮށްފައިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ސިދާތުގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެމުން ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ލޯބި ކަމެއް ކަމަށާއި މީހުން ދައްކަމުންދަނީ އޭނާ އާއި އަގޮޓީގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް