22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ސިދާތް މަލޯތްރާ ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތަ؟

  • މިއީ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސިދާތު މަލޯތްރާ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. 

 

ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ އިނުމަށްފަހު ރީތި އަގޮޓިއަކާއެކު ސިދާތު ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ މި ވީޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވާއިރު، މިއީ ސިދާތު އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެކެވެ.


ސިދާތުގެ ފޭނުންގެ ހިތުގައި ތަފާތު އެކި ސުވާލުތައް އުފެދެން ފަށާފައިވަނީ، އޭނާ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، ޕްރިޔަންކާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބެލުންތެރިން ހައިރާން ކުރުވި މި ވީޑިއޯ އަކީ އިންޑިއާގެ ޖްވެލެރީ ބްރޭންޑްއެއްގެ އިޝްތިހާރެކެވެ.

 

އެ ވީޑިއޯއާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ފެތުރެމުންދާއިރު މި ވާހަކަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިދާތު ވަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް ޓެގްކޮށް ޓްވީޓެއްކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ސިދާތްވަނީ އެންމެން އެ ދެތަރިންގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕްރިޔަންކާ އާއެކޭ ބުނެވުނީތީ ފަޚުރުވެރިނުވޭތޯ ބުނެ ސުވާލުކޮށްފައިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ސިދާތުގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެމުން ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ލޯބި ކަމެއް ކަމަށާއި މީހުން ދައްކަމުންދަނީ އޭނާ އާއި އަގޮޓީގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް