25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޓުައަރިޒމް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  • އަޒުމަކީ މޮޅުވުން އެކަންޏެއްނޫން، އަޒުމެއް އޮވެ މުބަރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުން
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 03:05 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ެޖެނެރަލް އެނުއަލް މީޓިންގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

އެ ކްލަބުގެ ދެވަނަ ދައުރުނިމި ތިންވަނަ ދައުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ  ޓޫރިޒަމް ކްލަބުގެ ގަވާއިދުތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް އަލަށް އިތުރުވި މާއްދާތަކާއި، އިސްލާހު ގެނެވުނު މާއްދާތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ހަފްލާގައިވަނީ ތިންވަނަ ދައުރަށް ކްލަބުގެ ރައީސް، ނައިބް ރައީސް އަދި ޖެނެރަލް ސެކެއްޓަރީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.  

ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ކްލަބުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކަނބަލުންކަމެވެ.

މި ކްލަބްގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސްގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރުން ކަމަށާއި، މުބާރަތްތަކެއް ކުޅުންކަމަށެވެ. މިއީ ހުޅުވައިދެވޭ ފުރުސަތުތަކެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒުމަކީ މޮޅުވުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، އަޒުމެއް އޮވެ މުބަރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓާގެ ވާހަކަގުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބަކީ އެހެން ކްލަބްތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކުވައިދޭ ކުލަބަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކްލަބް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރީ މިނިސްޓްރީގެ މުއަޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވެވި އެވެ. 

މި ހަފްލާގައި ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކްލަބަށް އެހީތެރިވެދީފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް