16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބިދޭސީން އެތެރެކުރުން

ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން އިކޮނޮމިކް މިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރަނީ

  • ކޯޓާ ދިނުމާއި އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދިނުމާއި ވިސާ ޑިޕޮސިޓް ފީގެ ކަންކަން ހިމެނޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 17:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ބިދޭސީންތަކެއް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއިމެންޓް މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިހާރު ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އެގޮތުން

އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމްގައި ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ މަސައްކަތްތާއި ކޯޓާ ހަމަޖައްސައިދިނުން، އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދިނުން، ވިސާ ޑިޕޮސިޓް ފީ ބަލައިގަތުން އަދި ރީފަންޑް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތައް އިކޮނޮމިކް މިސްޓްރީއަށް އަންނަމަހު ބަދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީން ސީދާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހު ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް