22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންޑިޔާ އެމްބަސީ

އިންޑިޔާ އެމްބަސީން ''ޝާދީ ރަސްމިއްޔާތު''ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

  •  މި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދެ ގައުމުގެ ފަންނާނުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އިންޑިޔަން އެމްބަސީން ބޭއްވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޑިޔާ އެމްބަސީން "ޝާދީ ރަސްމިއްޔާތުގެ" ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަފަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ގައުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިން އެންމެ އިހުގައި ކައިވެނިތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ދައްކުވައިދީފައިވާއިރު، އިންޑިޔާ އިން ކައިވެނިތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ވެސް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ ގައުމުގެ ސަގާފީ ނެށުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށްކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އޭނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ދަައުރު ހަމަވެ، މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ، ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތެއް ކަމަށް އިންޑިޔާ އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަކިލޭޝް މިޝްރާގެ އަނބިކަބަލުން ރީތި މިޝްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދެ ގައުމުގެ ފަންނާނުންނަށް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް