22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޕްރައިމަރީ އިން ބަލިވުމުން ޖާބިރު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

  • ޖާބިރު ވަނީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އިން ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގަންނަވާފައި
  • ދިއްދޫ މެންބަރު ލަތީފް ވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 15:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަބްދުﷲ ޖާބިރު -- ރައީސް އޮފީސް

ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާދަކުރުން މަނާކުރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މާއްދާ ބާތިލުކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީޔާ ކުރިމަތިއްލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ޖާބިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޝަރުތުތައް ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަޅާއި ހުދުން ވަނީ ލިޔެވިފައި ކަމަށާއި އޭގެ ބޭރުން ޝަރުތު ކުރުމުގެ ބާރެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނެތް ކަމަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު އެ މާއްދާ ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ޖާބިރު އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އަބްދުﷲ ރިއްފަތުއާ ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. 

ޕްރައިމަރީން ބަލިވުމުން އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައީ ޕީޕީއެމުންނެވެ. ޖާބިރުގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރު، އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް