19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އިންޑިއާގެ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ -- އާކައިވް

އިންޑިއާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުސް އިންޓަނޭޝަނަލްއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ ހާޒިރުކުރަން ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުވާލު ހިމެނޭ ނޯޓިސް

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ "އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖެ ހިފިދާނެ" ކަމަށާއި އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެގެން ރާއްޖެ ހިފަން އުޅޭނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރާނެ ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އިންޓަވިއުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލަށް އިހްތިރާމްކޮށް، އެކުވެރިކަމާއެކު އުޅޭ ދެ ޤައުމުކަމާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހައިބަތު ކިތަންމެ ބޮޑުކަމުގައި ވިޔަސް ދެ ޤައުމު އަބަދު ވެސް، ދެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. .

މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިން ބައެއް އުނިކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އޮޅޭ ގޮތަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތަކަކީ ޤައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގެއްލުވާލުމަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކުރާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވަނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިންޓަވިއު އާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެކަންއޮތީއެގޮތަށް

1 ހަފްތާކުރިން

ތެދަށް ބުންޔަސް ސަލާމަތެއްނެތް، މާރިޔާ އެބުނީހަމަތެދެއް. އެކަންއޮތީއެގޮތަށް

5
1
ބުންޔަސް

1 ހަފްތާކުރިން

ތެދަށް ބުންޔަސް ސަލާމަތެއްނެތް، މާރިޔާ އެބުނީހަމަތެދެއް. އެންއޮތީއެގޮތަށް

3
1