23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފޯބްސް

ފޯބްސް: އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިއަކަށް!

  • އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާއަށް
  • މެސީ ދެވަނާގައި، ރޯނާލްޑޯ ތިންވަނާގައި
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ފޯބްސްގެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް އެތްލީޓުން -- ގޫގުލް

ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާއަށެވެ.

މުސާރާއިގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެންޑޯސްމެންޓް ގޮތުގައި 10 މިލިއިން ޑޮލަރު އޭނާގެ ނެޓް ވޯތްގައި ވެއެވެ.

ހަބްލޮޓުން ސްޕޮންސަރ ކޮއްފައިވާ ފްލޮއިޑް ކެރިއާ ފެށުނީ 1996 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއިންނެވެ.

ފްލޮއިޑް މޭވެދާ 

ލިސްޓްގެ ދެވަނާގައި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީ 111 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތްއިރު ލިސްޓުގެ ތިންވަނާގައި އޮތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ރޮނާލްޑޯއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 108 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެއެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި އޮތް ރޮނާލްޑޯގެ މަގާމުގައި މިހާރު އޮތީ މެސީއެވެ.

ފޯބްސް ލިސްޓްގެ ހަތަރުވަނާގައި މިކްސްޑް މާޝަލް އާރޓިސްޓް ކޯނަރ މެކްގްރެގާ 99 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތްއިރު ލިސްޓްގެ ފަސްވަނާގައި 90 މިލިއަން ޑޮލަރާއިއެކު އޮތީ ޕީއެސްޖީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ޖޫނިއާއެވެ.

ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ލެބްރޮން ޖޭމްސް ލިސްޓްގެ ހަވަނާގައި އޮތީ 85.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައަކާއި އެއްކޮންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޯޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެކި ފަހަރުމަތިން ހޯދާފައިވާ ރޯޖާ ފެޑްރާ އޮތީ ފޯބްސް ލިސްޓުގެ ހަތްވަނާގައެވެ. ރޯޖާ ފެޑްރާގެ މުސާރައަކީ 77.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ލިސްޓްގެ ނުވަ ވަނާގައި އެމެރިކަން ފުޓްބޯލް ކުޅުންތެރިޔާ މެޓް ރައިޔަން 67.3 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތް އިރު ލިސްޓްގެ ދިހަވަނަ  ލިބެނީ 69.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭ ސްޓެފޯޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް