19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1256 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނު: އިލެކްޝަންސް

  • އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެޑްރެސް ބަދަލުވުމުގެ ޝަކުވާތައް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ވޯޓާސް ލިސްޓެއް ޗެކްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި 1256 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. 

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1256 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެޑްރެސް ބަދަލުވުމުގެ ޝަކުވާތައް ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިރާ ބަދަލުވުމުގެ ޝަކުވާތައް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ލިސްޓް އާންމުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެޔަށް ފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެހެޅުމަށް 10 ދުވަސްދޭނެ ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅެނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 1256 މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. 

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ކުރިަމތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިމަހުގެ 21 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ 86 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 76 ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އިލެކްޝަނުން ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ. އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ފޯމެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް