16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ކާނާ ވިހަވުން

ފެލިވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާނާ ވިހަ ވުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ: ފެލިވަރުގެ މެނޭޖަރ

  • ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ
  • ނައިފަރުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފެލިވަރަށް ގޮސް ބަލިވި މީހުން ބަލާފައިވޭ
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 10:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ޅ. ފެލިވަރުގެ ދަޅުގައި މަސްބަންދު ކުރާ ކާރުޚާނާ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ. ފެލިވަރުގައި "ދަޅުގައި މަސްބަންދު ކުރާ ކާރުޚާނާ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކާނާ ވިހަ ވުމުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތި ނުވާކަމަށް އެރަށުގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހައްމަދު އބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ކާނާ ވިހަވުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށާއި މިދުވަސްކޮޅަކީ ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހުންއައުމާއި ރޯގާ ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމާއިއެކު ފެލިވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދިމާވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ނައިފަރުގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފެލިވަރަށް ގޮސް ބަލިވި މީހުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ވެސް އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރަށްވާފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަލަށް އެތަނަށް ވަޒީފާއަށް ދާ ކުދިންނަށް ވެސް ބައެއްފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ކާނާޔާ މާހައުލު  ބަދަލުވުމުން ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ވިދާދު އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ނައިފަރުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފެލިވަރަށް ދިޔަ ކަން ރާއްޖެޓީވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށް ދެއްވާފައެވެ.  

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ވިދާދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފެލިވަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 4 މީހުން ނައިފަރަށް ގެނެސް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން 2 މީހުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ފަހުން އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރު 4 މީހަކު ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މިފްކޯއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ހިންގާތަނަކަށްވީ ހިނދު، އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ފެލިވަރުގެ މުއައްޒަފުން ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި، ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަވުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް