22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މާވަހަރު

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޮވި އެންމެ ބޮޑު މާވަހަރުގެ ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ

  • އަހުމަދު މަނިކު ހޮވާފައިވަނީ 82 ކިލޯގެ ހުދަންބަރު މާވަހަރެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 08:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޮވި އެންމެ ބޮޑު މާވަހަރު ފީވަކަށް އަރުވަނީ -- އާކައިވް

މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ށ. ފީވަކު އަހުމަދު ހަސަން ހޮވި ހުދަންބަރު މާވަހަރުގެ ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. 

އަހުމަދު ހަސަން ބުނީ އޭނާ ހޮވި 82 ކިލޯގެ މާވަހަރު ޓެސްޓު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އަންނަން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ. މިހާރު ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ޓެސްޓު ކުރަން ބޭރަށް ފޮނުވާފައި" އޭނާ ބުންޏެވެ. 

އަހުމަދު މަނިކަށް މާވަހަރު ފެނިފައިވަނީ އޭނާ އެކަނި މަސްބާނަން އުޅެނިކޮށެވެ. މާވަހަރު ފެނުމާއެކު އެ ނުނެގިގެން ވާގަނޑެއްގައި ކަފުޖަހައިގެން ރަށަށް ގެނައީ ކަމަށް އަހުމަދު ހަސަން ބުންޏެވެ.

އަހުމަދު ހަސަން ހޮވި 82 ކިލޯގެ މާވަހަރު 

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުދަންބަރު މާވަހަރެއް އުޅެނީ ގްރާމެއް ގާތްގަނޑަކަށް 35 ޑޮލަރަށެވެ. އެއީ ކިލޯގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ކިލޯއެއް 35،000 ޑޮލަރެވެ. އެހެންކަމުން 82 ކިލޯގެ މާވަހަރުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް