22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެމްއެންޑީއެފް

އަންހެން ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ

  • ޕްރޮގުރާމް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ 8 ހަފްތާއަށް
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 07:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޕްރޮގުރާމުގެ ބައިވެރިންނާއި އެކު -- އާކައިވް

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ "މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް" ފަށައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކަމަނާ ވަނީ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

8 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެމްއެންޑީއެފްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ސިފައިންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޖުމްލަ 55 އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ކުލާސްތައް ކުރިއަށްދާނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންހެން ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި 3 ވަނައެއް ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ބިގަސްޓް ލޫޒާ އަށް ހޮވޭ 3 ފަރާތް، މޯސްޓް މޯޓިވޭޓަރ އަދި ކުއީން އޮފް ދަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ޗީފް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ފިޒިކަލް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ، ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދެވެ.

"މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް" ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުއްލަތީފާއި ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ސާޖަންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފް، ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި އެކި ރޭންކުތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ސިފައިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް