16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ލޭބަރ ޕާޓީ ބަޔާން

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި

  • ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން މި އެލަވަންސުން އިސްތިސްނާވުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް
  • އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގޮވާލަން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 00:34 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އޮފް ދުވަހު ސަރވިސް އެލަވަންސް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމުމުން، އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އޮފް ދުވަހު ސަރވިސް އެލަވަންސް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމުމުން އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެކަމަށް ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެޕާޓީން ބުނީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ މިފަދަ ކޮންމެ އިނާޔަތަކީ ޕާޓީން މަރުހަބާ ކިޔާކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން މި އެލަވަންސުން އިސްތިސްނާވުމަކީ އެ ޕާޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ އެފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް