22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދުއްފާރަށް 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރެއް

  • ޖެނެރޭޓަރު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 00:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ރ. ހުޅުދުއްފާރު -- ހުޅުދުއްފާރު ވެބްސައިޓް

ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލަކުރުމަށްޓަކައި 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުދުއްފާރަށް ކަރަންޓު ދެމުންގެން ދިޔަ ތިން ޖެންސެޓްގެ ތެރެއިން 250 ކިލޯވޯޓްގެ ޖެންސެޓަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 400 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އެ ރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖެނެރޭޓަރު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ އެ ޖެނަރޭޓަރުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ފެނަކައިން ބުނިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް