22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މިފްކޯ

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަނީ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ: މިފްކޯ

  • އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 21:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ފެލިވަރު މަސްފެކްޓްރީގައި މަސްބަންދު ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ.ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަ ވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ހިންގާ ތަނަކަށް ވީހިނދު އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފެލިވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއިންބުޔުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ތައްޔަރު ކުރާ ތަންތަނާއި، ބޭނުންކުރާ ވަށީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް