16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މިފްކޯ

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަނީ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ: މިފްކޯ

  • އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 21:30 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ފެލިވަރު މަސްފެކްޓްރީގައި މަސްބަންދު ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ.ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަ ވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ހިންގާ ތަނަކަށް ވީހިނދު އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފެލިވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއިންބުޔުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ތައްޔަރު ކުރާ ތަންތަނާއި، ބޭނުންކުރާ ވަށީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް