25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އެމްޑީޕީގެ 10 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އީސީން ބަލައެއް ނުގަތް!

  • މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 17:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އީސީ އަށް ފޯމް ހުށަހަޅަނީ -- އާކައިވް

ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރުމަށް ހެށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ދިހަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ދިހަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް ބަލައިނުގަންނަން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ފޯމު ހުށައެޅި 86 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 76 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ބަލައިގަނެފައިވާކަން އެމްޑީޕީއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާއި ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް