19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އެމްޑީޕީގެ 10 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އީސީން ބަލައެއް ނުގަތް!

  • މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 17:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އީސީ އަށް ފޯމް ހުށަހަޅަނީ -- އާކައިވް

ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރުމަށް ހެށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ދިހަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ދިހަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް ބަލައިނުގަންނަން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ފޯމު ހުށައެޅި 86 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 76 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ބަލައިގަނެފައިވާކަން އެމްޑީޕީއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާއި ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް