20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

19 ކްލަބުގެ ސޮޔާއެކު ވިކްޓްރީން އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް!

  • ވިކްޓްރީން އިސް ނަގަން ޖެހުނީ ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރުމުން
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 15:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އެފްއޭއެމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާއެކު އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި ދިނުމަށް އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެފްއޭއެމްއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފަރާތުން މިއަދު ސިޓީ ހުށައެޅުއްވީ އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު (ނާޝް) އާއި ވައިސް ޗެއާމަން މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) އެވެ.

ސިޓީ ހުށައެޅުއްވުމަށްފަހު ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު ވިދާޅުވީ، މިކަމުގައި ވިކްޓްރީން އިސް ނަގަން ޖެހުނީ ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ކަމަށާއި، އެ ކްލަބް އޮތީ ނިއުގެ ފަހަތުގައި، އެފްއޭއެމްގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމުން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަންނަ މާޗު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުގައި ވޯޓް ލެވޭ ކްލަބުތަކުގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ކްލަބުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި, މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ކްލަބްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕާއި, ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކުއްލި ގޮތަކަށް ކެންސަލްކުރުމާއި, މި އަހަރުގެ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ އިހުމާލުން، ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ވެސް ކްލަބުތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިވާ ސަބަބެކެވެ.

ވިކްޓްރީން މިއަދު ހުށައެޅި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތްތައް ރަނގަޅަށް ނުބޭއްވުމާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ސިޔާސީ ކަންކަން ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި ހިމަނާނެ ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް